ประกาศการกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบประมาณรา...
24 ก.พ. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โคกตาล 276
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลาดยางบ้า...
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
9 พ.ย. 2021 10:40:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โคกตาล 268
ประกาศราคากลาง งบกลาง  1. โครงการซ่อมแซมถน...
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบกลาง
15 ต.ค. 2021 15:05:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โคกตาล 356
ประกาศราคากลาง งบกลาง  1. โครงการซ่อมแซมถน...