การกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแก้ว