ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลโคกตาล อำเภอภุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)