ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 482-63-0033 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง