ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มช่องแคบ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังวหัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง