วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ได้จัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้น ในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ของทุกปี