เทศกาลที่น่าสนใจ

12 ม.ค. 2022 09:40:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.โคกตาล 430


วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ได้จัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้น ในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ของทุกปี