ร่วมพิธีเปิดการ ปฎิบัติการ(Kick off)ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล